Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
28197f868da6af615dee8a7bc7cc9c48
Agnieszka Jakubowska
Starzenie się społeczeństwa i ograniczenia w zdrowiu w perspektywie rynków pracy "starej" i "nowej" UE
2023
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-592-8
cena 50,4 zł Koszyk
Ec5f6bba6946441d92f6e8c1cf641ff8
red. naukowa Stanislaw Piocha Beata Granosik
Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Inii Europejskiej
2011
monografia
ISSN 0239-7129
cena 31,5 zł Koszyk
F33d9c24b51252b190991f3a4020c233
red. Stanisław Piocha
Podstawy makroekonomii w zadaniach i ćwiczeniach
2008
skrypt
ISBN 978-83-7365-164-7
cena 21 zł Koszyk
97f9579716f2695ca5200eb4a77b989e
Aleksander Wojna
Ryzyko w procesach finansowych oraz metody badań koniunktury
2009
monografia
ISSN 0239-7129
cena 26,25 zł Koszyk
4d188fae04df1e4e80ab7a1ec05affd5
Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman
Gospodarka nieruchomościami. Zasoby nieruchomości. Planowanie / gospodarowanie/ zarządzanie
dodruk pozycji z 2021 roku
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-565-2
cena 68,25 zł Koszyk
A8f22dc931a8ab735b247834206be8e4
Dorota Janiszewska, Luiza Ossowska
Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne a rozwój lokalny województwa zachodniopomorskiego
2017
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-470-9
cena 39,9 zł Koszyk
5fd78c11de8dc8f7018c47e5e2b3e01e
red. Kazimiera Winiarska (Agnieszka Judkowiak, Katarzyna Polak, Beata Zaleska)
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza jako instrumenty wspomagania decyzji kierowniczych
2009
skrypt
ISBN 978-83-7365-189-0
cena 26,25 zł Koszyk
3d5f6375af1888f09ca0cbfc99d08d39
praca zbiorowa
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania nr 13
2009
zeszyt naukowy
ISSN 1898-8229
cena 10,5 zł Koszyk
7e24d122293fab6ce53f36495e8a6d42
Jerzy Rembeza
TRANSMISJA CEN W GOSPODARCE POLSKIEJ
2010
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-201-9
cena 21 zł Koszyk
2156f85d2cc0111219791d99cafae223
praca zbiorowa pod red. Kazimiery Winiarskiej
Organizacja rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu koszalińskiego
2011
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-245-3
cena 21 zł Koszyk
792237fe35cf7e7276259e0c2813c42d
Maria Klonowska-Matynia
Opakowania produktów na rynku mleczarskim - studium empiryczne
2011
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-237-8
cena 31,5 zł Koszyk
Fe222c9987389848db19114e333847a7
Leonid Worobjow
Teoria i praktyka zarządzania
2011
podręcznik
ISBN 978-83-7365-254-5
cena 36,75 zł Koszyk
65a600cff1ba60446cfce1efef3cc750
red. Monika Stanny
Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu. Ujęcie przestrzenne
2011
monografia
ISSN 0239-71-29 ISBN 978-83-7365-238-5
cena 26,25 zł Koszyk
9d9dd7594920204ae619191a87a26823
Jerzy Korczak
Logistyka. Infrastruktura. Sieci. Strategie
dodruk pozycji z 2013 roku
monografia
ISSN 0239-7129
cena 29,4 zł Koszyk
3ad1e26cb54f1cb656845260234f1810
Stanisław Piocha
EUROPEJSKIE WYZWANIA DLA POLSKIEJ POLITYKI I GOSPODARKI MORSKIEJ
20011
monografia
ISSN 0239-7129
cena 47,25 zł Koszyk
4bb09dab60dd4144b72347f0e8046fa9
Aleksander Wojna
WYKŁADY Z PODSTAW STATYSTYKI. CZ. 1. OPIS STATYSTYCZNY
2011
podręcznik
ISBN 978-83-7365-271-2
cena 26,25 zł Koszyk
F96b7e9bd53340e90ea7594b56706b03
Jan Kowalczuk Barbara Niekrasz Anna Wallis red. E. Michalski
Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa
2012
podręcznik
ISBN 978-83-7365-275-0
cena 26,25 zł Koszyk
Fcd1542029c417cacc2365c4c104221f
Rafał Rosiński, Krzysztof Dziadek, Beata Zaleska, Dariusz Kotarski
Analiza ryzyka finansowego w działalności wybranych jednostek samorządu terytorialnego
2020
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-548-5
cena 36,75 zł Koszyk
Bf64faf2003b46f6f425397bd557e2b4
Anna Szczepańska-Przekota
Relacje cenowe na światowych rynkach gotówkowych i terminowych surowców rolnych
2019
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-516-4
cena 51,45 zł Koszyk
8d240df0d0e9bd6560fde5fa4f2bf254
Anna Wallis
Zarządzanie e-usługami
2017
podręcznik
ISBN 978-83-7365-452-5
cena 42 zł Koszyk
27448dc37d59fd3125be14dc10811ede
Waldemar Gostomczyk
Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego
2015
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-329-0
cena 89,25 zł Koszyk
F70028345dd93dcd478fdee61eab822e
Maria Klonowska-Matynia
Kapitał ludzki jako czynnik zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
2021
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-568-3
cena 51,45 zł Koszyk
5db45b450776faaf15bd39f4c0c6a7a9
Mirosław Marczak
Skuteczność działań jednostek samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki
2015
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-382-5
cena 42 zł Koszyk
E1c780c5309bf2daa74b885c159f51e4
Pod redakcją A. Jakubowskiej, M. Jasiulewicza, A. Rosy i G. Spychalskiego
Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego
2014
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-334-4
cena 26,25 zł Koszyk
B8b75a5ff33f53990dc46a0c820148ec
Agnieszka Jakubowska
Podatki w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw
2007
monografia
ISSN 0239-7129
cena 36,75 zł Koszyk
65361a7d501649d692ccbff8e91ed563
Aleksander Szwichtenberg
Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża
2006
monografia
ISSN 0239-7129
cena 42 zł Koszyk
C90d4f0c7381f4c6aa91899cf33c411f
Praca zbiorowa
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych nr 16
zeszyt naukowy
ISSN 1898-8229
cena 10,5 zł Koszyk
Dea8f13c7b79b37b66296958159ed8f2
Maria Klonowska-Matynia
Ekonomia integracji europejskiej. W kierunku gospodarki wiedzy - wybrane problemy. Skrypt
2013
skrypt
ISBN 978-83-7365-299-6
cena 26,25 zł Koszyk
1386ae289bd3d18a34978793c9f5347c
Joanna Dyczkowska, Alina Oczachowska, Dariusz Oczachowski
Marketing usług. Podstawy teoretyczne i praktyka
2016
podręcznik
ISBN 978-83-7365-435-8
cena 36,75 zł Koszyk
9b95b07e369697e758f6fce4341e21bc
Maria Klonowska-Matynia
Ekonomia integracji europejskiej. W kierunku gospodarki wiedzy - wybrane problemy. Materiały do ćwiczeń
wydanie II poprawione, 2016
skrypt
ISBN 978-83-7365-436-5
cena 15,75 zł Koszyk
D046781f967f822a5106fa84886ad28c
Grzegorz Przekota
Gospodarcze aspekty ryzyka na rynkach finansowych
2014
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-337-5
cena 42 zł Koszyk
D0b9fe2a8e00fa337f9e9b6177781892
Marcin Olkiewicz, Benedykt Bober
Identyfikacja projakościowej transformacji przedsiębiorstw. Studium przypadku
2015
podręcznik
ISBN 978-83-7365-386-3
cena 31,5 zł Koszyk
A09b0090a14cfd8f8f66ca90732f6f69
Beata Zaleska
Rachunek kosztów szpitala na tle uwarunkowań ekonomiczno-prawnych systemu opieki zdrowotnej
2015
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-384-9
cena 84 zł Koszyk
7cfe192adacc2a1b58d73b0bff25f9ea
Jacek Borzyszkowski
Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian
2015
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-397-9
cena 84 zł Koszyk
F4c0e43e54772feda760ea811dfd02e4
Aleksander Wojna
Wykłady z podstaw statystyki. Część 2. Elementy wnioskowania statystycznego oraz matematyczne metody pomiaru ryzyka
dodruk pozycji z 2015 roku
podręcznik
ISBN 978-83-7365-391-7
cena 36,75 zł Koszyk
17c635d900ccb761d42b07f2f534f35a
Dorota Janiszewska, Luiza Ossowska
Implementacja gospodarki cyrkulacyjnej w państwach Unii Europejskiej
2020
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-542-3
cena 47,25 zł Koszyk
3bc8ab5cf965d5ee32749848f6f69ad2
Eugeniusz Zdzisław Zdrojewski, Maria Sasin
Zmiany regionalnego zróżnicowania zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
2016
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-425-9
cena 47,25 zł Koszyk
Ea9837761ce258a16fd7b44ca9fea357
pod redakcją Włodzimierza Delugi
Marketing w teorii i praktyce
2016
podręcznik
ISBN 978-83-7365-429-7
cena 42 zł Koszyk
B0c41d1721c5d695a55d8f8361afe402
Agnieszka Baran, Małgorzata Błażejowska
Ochrona własności przemysłowej
2023
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-616-1
cena 47,25 zł Koszyk
28f632bf37e0d377fe235d0e8819cb9a
Marcin Olkiewicz
Modelowe kreowanie jakości w organizacjach w ramach foresightu jakościowego
2017
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-468-6
cena 78,75 zł Koszyk
51f78d980b7c99cb6ab9de87fa90ff47
Pod redakcją Agnieszki Jakubowskiej i Marcina Olkiewicza
Zarządzanie organizacją w opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty
2017
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-478-5
cena 36,75 zł Koszyk
0b5cece31ca4645ba102a3bd712c69f1
Henryk Babis, Dariusz Kloskowski, Igor Pogonowski, Adam Wyszomirski. Pod red. Jerzego Korczaka
Wybrane problemy regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
2019
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-529-4
cena 26,25 zł Koszyk
3d19dfefc7c4fa3a94b3ab9ab8b95798
Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman
Wycena nieruchomości
dodruk wydania II
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-539-3
cena 51,45 zł Koszyk
35cc5f3b5bc8ae5b60a4766c9c605c83
Agnieszka Strzelecka
Determinanty oszczędności rolniczych gospodarstw domowych
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-531-7
cena 47,25 zł Koszyk
Ede7165d429dc0c4dd8e05346ea9d668
Marcin Olkiewicz
Istota zarządzania jakością. Podstawy planowania, dokumentowania i oceny systemu zarządzania. Wybrane zagadnienia
2023
skrypt
ISBN 978-83-7365-600-0
cena 18,9 zł Koszyk
24bd418967cba5d52997a406e1126867
Pod redakcją Anny Olkiewicz
Podstawy prawa dla studentów i praktyków
2020
podręcznik
ISBN 978-83-7365-527-0
cena 31,5 zł Koszyk
37970af89d17f1b862baa6a062ffdbec
Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Danuta Zawadzka
Dochody rolnicze. Determinanty - zróżnicowanie - stabilizacja
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-532-4
cena 42 zł Koszyk
580788f7cb68bfcae0200d8b76f4fc88
Agnieszka Judkowiak, Krzysztof Dziadek, Rafał Rosiński, Beata Zaleska
Inwestycje i obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce
monografia
ISSN0239-7129 ISBN 978-83-7365-530-0
cena 42 zł Koszyk
73446b0053877b12578c1d21573c402c
Anna Szczepańska-Przekota, Grzegorz Przekota
Statystyka opisowa w teorii i zadaniach
2020
podręcznik
ISBN 978-83-7365-534-8
cena 84 zł Koszyk
4c9bc65e32e7d339e7d95b43502fa4a6
Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz
Edukacja społeczno-finansowa a system pomocy społecznej. Przyczynek do dyskusji
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-537-9
cena 47,25 zł Koszyk
C39aee1cbc9611f39c17cb193459871e
Aurelia Bielawska, Danuta Zawadzka, Mirosław Wasilewski (red.)
Uwarunkowania działalności MŚP i gospodarstw rolnych - wybrane aspekty
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-564-5
cena 26,25 zł Koszyk
B48cbb20ba0d312ef22adece1147d039
Kamila Radlińska
Produktywność pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
2020
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-556-0
cena 47,25 zł Koszyk
6bac670d7fb1a44b92cd43ec5a0f3d42
Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz, Patrycjusz Zarębski
Rewitalizacja społeczna wsi. Jak planować rozwój lokalny?
2021
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-563-8
cena 40,95 zł Koszyk
5406bd36c66ba1b151eca19ae363ec09
Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota
Międzynarodowe rynki energii
2021
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-570-6
cena 51,45 zł Koszyk
7dc3e8de5272bcd5fca840a1ad9e4cc1
Redakcja naukowa: Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Krzysztof Dziadek
Modele biznesowe oraz rozwój MŚP
2021
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-571-3
cena 42 zł Koszyk
20d0807c04554d674eda7cd25c49f019
Dorota Janiszewska, Dariusz Kloskowski, Grzegorz Kwiatkowski, Luiza Ossowska
Budowanie odporności sektora eventowego w czasach niepewności
2021
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-573-7
cena 42 zł Koszyk
6bcd3c48b5f886304c4ee159dc56f939
Redakcja naukowa: Jerzy Korczak, Danuta Zawadzka
Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych - problemy współczesnej gospodarki
2022
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-572-0
cena 31,5 zł Koszyk
4c0ccbc854103b37ddb17982665d5ec3
Igor Pogonowski
Wpływ kampanii komunikacyjnych na poczucie bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego mieszkańców Koszalina
2022
monografia
ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-575-1
cena 51,45 zł Koszyk